Vägen till körkortet

Eleven måste ha ett giltigt körkortstillstånd

En elev som ska övningsköra  behöver  ha ett giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte är kopplat till medicinska skäl. Via webb ansökan får du fylla in din  hälsodeklaration, sedan måste du elev göra synundersökning.

Här ansöker du om körkortstillstånd. 

Boka din synundersökning hos oss.

Fyll i webbansökan och gör synundersökning

Ansök om att bli Handledare

Du kan ansöka om att bli godkänd som handledare direkt via e-tjänsten, det går snabbast att ansöka via e-tjänsten.
Du måste göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever får du varje gång göra ny ansökan, utan att gå på Handledarutbildning/Introduktionskurs  om du har gått på kursen. Du kan som mest ha 5 elever samtidigt.

Här ansöker du om Handledarskap.