Boka kurs

Deltagare 1

Lägg till deltagare

Samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt integritetspolicyn och GDPR.

Kolla om bekräftelsemejlet hamnat i skräpposten/spam!

Handledarutbildning – för dig som vill övningsköra privat.
Den som övningskör privat måste ha en godkänd handledare. Bra att veta är att det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen. Du ansvarar också för att eleven uppfyller kraven för övningskörningen.

Eleven måste ha ett giltigt körkortstillstånd
Innan din ansökan om att bli godkänd som handledare kan prövas måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd. Du och din elev får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och du som handledare blivit godkänd av Transportstyrelsen.

Om eleven ska övningsköra för att häva villkoret automatväxlat fordon på sitt körkort behövs inte ett giltigt körkortstillstånd, såvida villkoret inte är grundat på medicinska skäl. Samma sak gäller om eleven redan har B-behörighet och ska övningsköra för utökad behörighet.

Giltig introduktionsutbildning/handledarutbildning krävs vid behörighet B
Innan din ansökan om att bli godkänd som handledare för behörighet B kan prövas, måste både du och din elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren.

Om du vill ansöka om att bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet (villkor 96) och din elev redan har B-körkort, behöver varken du som handledare eller din elev gå introduktionsutbildning.

Du kan inte bli handledare

  • om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetssynpunkt eller rattfylleri,
  • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis att du har kört för fort eller kört mot rött ljus eller om du under de senaste tre åren har haft körkort förenat med villkor om alkolås.

Ansökan om att bli handledare
Du kan ansöka om att bli godkänd som handledare direkt via e-tjänsten Ansök om handledarskap eller beställa en blankett via tjänsten ”Beställ blankett”. Det går snabbast att ansöka via e-tjänsten – det krävs inte någon e-legitimation för detta.
Du måste göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Du kan som mest ha 5 elever samtidigt.

Handledarbevis
För att din ansökan ska bli godkänd måste

  • du som ska vara handledare ha fyllt 24 år
  • din elev ha ett giltigt körkortstillstånd
  • du och din elev ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B
  • du ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.

När Transportstyrelsen beviljat din ansökan
När Transportstyrelsen beviljat din ansökan skickas ett ”Bevis om godkännande som handledare vid övningskörning” till dig. Beviset ska vara med vid övningskörning.

Handledarbeviset gäller i fem år
Ett godkännande som handledare gäller i fem år förutsatt att körkortet inte återkallas. Om elevens körkortstillstånd måste förnyas under tiden ditt godkännande är giltigt, behöver du inte ansöka om nytt godkännande som handledare för den eleven.

 

                                           Ansök om ditt handledarskap här.

 

Priset för utbildningen är 700 kr/per deltagare